Jette

35 Pl. Cardinal Mercier
1090 Jette

35 Pl. Cardinal Mercier
1090 Jette
Monday12h — 14h . 18h30 — 23h
Tuesday12h — 14h . 18h30 — 23h
Wednesday12h — 14h . 18h30 — 23h
Thursday12h — 14h . 18h30 — 23h
Friday12h — 14h . 18h30 — 23h
Saturday18h30 — 23h
Sunday12h — 14h00 . 18h30 — 23h

Tel: 02/311.81.49